Lijnenspel

Tijdens mijn studie aan de´Willem de Kooning´ Academie in Rotterdam werkte ik met het thema: Territorium, afbakening van de gebieden en de rol van de mens daarin.
In mijn scriptie behandelde ik de boom in de kunst: “Bomen over bomen”
In dit object komen deze twee elementen samen.

Het object ‘Lijnenspel’ is te koop of te huur

Geschilde takken van de populier die vanaf de grond worden belicht met TL-licht. Een wirwar van snoeren, starters en dergelijke versterken het lijnen effect. Het stutten, steunen en de afbakening is hier verbeeld.
Slagschaduw, eigen schaduw en tegenlicht zijn de meest bepalende beeldende aspecten.

Materiaal
Geschild populierenhout, elektriciteitssnoeren, starters en TL-tubes

Inspiratie
Lijnen in het landschap op Tholen: dijken begroeid met o.a. populieren. Hun wortels houden de grond vast. Slingerende binnendijken met een bomenrij.

Fotografie
Louis Sauter – Tholen