Woorden in licht

Installatie
In opdracht van de Stichting Kunstschouw Westerschouwen heb ik in juni 2009 een installatie gemaakt in de koorkerk van de Corneliuskerk te Noordwelle ( Provincie Zeeland).
De Installatie ´Woorden in licht´ is speciaal voor die ruimte ontworpen. 
De bezoekers liepen rondom het middengedeelte en konden de steeds veranderende lichtval, spiegeling en zichtlijnen op hen in laten werken.

Deze kunst-installatie kan in een andere ruimte, op aangepaste wijze, opnieuw gemaakt worden! De nieuwe ruimte is dan bepalend hoe de kunst-installatie eruit zal zien.
We spreken dan ook van een Site-specific art.

U kunt mij uitnodigen om een Site-specific installatie voor u te maken. In een door u beschikbaar gestelde ruimte. Woorden in Licht:
Veranderend daglicht dat door zeven ramen naar binnen schijnt speelt met het licht van de TL tubes en weerkaatst in de glasplaten. Zeven wordt gezien als het getal van volmaaktheid. Blauw geeft hier een lijn aan waarlangs men moet gaan in deze koorkerk. Blauw kent vele symbolen en is al vanouds een adellijke kleur. Het is hét symbool voor status en onderscheiding. Men ziet  het vaak in de vorm van een lint of band. De doeken symboliseren ook het afsluiten, terwijl de glasplaten hier de openheid weergeven. Boeken geven de overvloed aan kennis weer. In het midden van de koorkerk liggen herdenkingsstenen. Aan de ene zijde staat ‘Voorbij de dag’  aan de andere zijde staat ‘Als woorden verworden ..……’ In de metalen constructie van de installatie hangt leisteen met, daar doorheen,  een blauwe TL tube. Daarnaast hangen bladzijden uit een Latijns woordenboek. Latijn is mede de bakermat van onze taal en cultuur. Het Latijnse woordenboek uit 1882 symboliseert dit. Leisteen verbeeldt hier de dogmatiek die ons Calvinistisch land niet vreemd is. Als gelaagde dakbedekking van Godshuizen kennen we de verschillen tussen de religies.   Een koorkerk was van oudsher een ruimte voor studie, zang en bezinning.
Een sacrale ruimte waarin licht en stilte bepalende elementen waren. De verticale en horizontale Tl buizen geven een ritmisch lijnenspel weer. Het kaarslicht kunt u vertalen als symbool van het goddelijk licht. Samen symboliseren de verschillende soorten licht de gemoedstoestand van ons allen.   Kijk bij media: (YouTube) een film over Woorden in licht.  

Fotografie en beeldbewerking
Fred Brekelmans – Den Haag