Steensoort: Franse kalksteen Tervaux op sokkel van Belgisch hardsteen.
Het monument staat op een plaat Cor-Ten staal.

Een bijzondere opdracht die ik in goed overleg met de opdrachtgeefster mocht uitvoeren. Opdat zij jarenlang in Frankrijk hadden gewoond is gekozen voor Franse Kalksteen. Ook wilde ze graag een stervorm verwerkt hebben in het grafmonument.
Na overleg bleek dat zij zeer gecharmeerd was van de ‘stervorm’ in mijn werk Vestingstad.
Ik heb een aangepaste vorm gemaakt zodat er een goed reliëf ontstaat. Namen, tekst en cijfers zijn zowel verdiept als verhoogd aangebracht.
Uit Privacy overwegingen zijn de achternamen geblurd.

Fotografie Fred Brekelmans, Den Haag